Olbers paradoks


En af de mest jordnære indikationer på et Big Bang, som vi alle kender til, er den mørke nattehimmel. I 1800-tallet, hvor man ikke kendte til Big Bang teorien, var det ikke åbenlyst, at hele himlen ikke skulle lyse op. På den tid troede man, at Universet altid havde eksisteret, var uforanderligt og indeholdte uendelig mange stjerner. Og med et sådant udgangspunkt må der alle steder på himlen være mindst en stjerne, der lyser i den retning du kigger i. Derfor burde himlen altid lyse. Problematikken kaldes i dag Olbers Paradoks, efter den tyske astronom Heinrich Olbers (1758-1840), som undrede sig over dette tilsyneladende paradoks. Løsningen ligger i, at Universet er dynamisk, dvs. det ændrer sig; sjerner kommer og går, og Universet ændrer hele tiden størrelse. Først i det 20. århundrede blev dette for alvor klart med Big Bang teoriens gennembrud. Det første afgørende argument er, at Universet har en alder, der ikke er uendelig. Det betyder nemlig, at vi ikke vil kunne se lys fra stjerner, der er meget langt væk fra os. En forudsætning for at vi kan se lyset er nemlig, at det kan nå at rejse hen til os. At Universet ikke altid har eksisteret betyder, at lyset ikke har haft uendelig lang tid at rejse i. Derfor er der lys fra stjerner meget langt væk, som ikke har haft tid nok til at nå Jorden til, at vi i dag kan se det.

At Universet måske ikke var uendeligt gammelt blev allerede i 1848 foreslået af den amerikanske digter Edgar Allan Poe1 (1809-1849) som en mulig løsning på problemet. Først da Big Bang teorien fik sit gennembrud, så det blev muligt at beregne Universets alder, blev dette endeligt fastslået.

Et andet element er, at bølgelængden af det lys som stjerner udsender, ændrer sig i takt med Universets udvidelse. Kort sagt ”strækkes” lyset af Universets udvidelse, og det kan medføre at lyset ikke længere vil være synligt med det blotte øje.

Her er altså givet to forklaringer på, at der ikke vil være lys i alle synslinjer i det dynamiske Univers vi lever i. Begge forklaringer fremgår direkte af Big Bang teorien.2


At stjernehimlen er mørk var ikke oplagt for astronomer, før de kendte til Big Bang teorien.3[1] http://www.dark-cosmology.dk/~pela/Encyclo/OlbersParadox.html, næstsidste afsnit
[2] http://www.dark-cosmology.dk/~pela/Encyclo/OlbersParadox.html
[3] http://www.toppenafdanmark.com/ln-int/toppenafdanmark/stars-sky-top-denmark

<⌂/> · stats · edit